Co to jest mały ZUS?

Jeśli posiadasz firmę, ale nie osiąga ona jeszcze wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 roku powinieneś opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS naliczany jest od podstawy wymiaru, zależnej od twoich przychodów.

Aby skorzystać z dobrodziejstwa niższego ZUS-u, twoja działalność gospodarcza musi posiadać wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, a przychód, który wykazujesz z tytułu posiadania tej działalności nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty wynagrodzenia minimalnego. Jednakowo, jeśli chodzi o wysokość dochodów oraz kwotę płacy minimalnej oblicza się to na podstawie danych z roku poprzedniego.

Z Małego ZUS korzystać możesz przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych trwania twojej firmy. Aby ustalić kwotę wpłacanych przez ciebie świadczeń oraz to, czy jesteś w grupie szczęśliwców, których dotyczy ulga musisz wykonać 3 kroki. Na początku musisz dokładnie obliczyć miesięczny przychód z prowadzonej przez siebie działalności, który osiągnąłeś w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Uzyskany za jego pomocą wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę lub w dół. Potem należy przedstawić w urzędzie odpowiedni wniosek oraz dokumenty.

Mały ZUS to nie tylko ulgi, ale również obowiązki. Do twoich zadań, jeśli skorzystasz z ulgi należeć będzie przekładanie deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, w których znajdzie się informacja o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wymiarze składek. Urząd ma prawo wymagać od ciebie także skrupulatnie prowadzonej dokumentacji, która potwierdza wysokość rocznego przychodu. Jeśli nie wywiążesz się z powierzonych ci zadań, ZUS ma prawo obciążyć cię kosztami.

Z korzystania z małego ZUS-u zrezygnować można w każdej chwili od dnia przyznania go. Świadczenia te zostaną zdjęte, jeśli nie zgłosisz się do zakładu ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych z kodem ubezpieczenia w terminie 7 dni od 1 stycznie danego roku, pierwszego dnia założenia działalności lub jej wznowienia oraz pierwszego dnia, w którym okaże się, iż spełniasz warunki do bycia beneficjentem programu „mały ZUS”.