Kredyt czy leasing?

To jaką formę finansowania potrzebnych firmie zakupów wybierze przedsiębiorca zależy od wielu czynników. W trakcie decyzji należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak: wielkość firmy, cel, na który nastawiona jest inwestycja, koszt ewentualnej spłaty zadłużenia, czy branżę, w które porusza się właściciel przedsiębiorstwa.

Najpopularniejszymi formami finansowania lub dofinansowywania firm są kredyty i leasingi. Ostatnio bardzo często słyszmy, iż coraz bardziej opłacalna staje się druga, z wyżej wymienionych forma zasilania budżetu biznesu. Nie jest to jednak opinia oczywista i sprawdzająca się w każdym przypadku, dlatego najlepiej poznać wady i zalety obu rodzajów pożyczek.

Leasing operacyjny to rodzaj dofinansowania, w którym przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingodawcy, dlatego to on zobowiązany jest do wykonania odpisów amortyzacyjnych. Natomiast osoba, której leasing przyznano dolicza do swojego przychodu raty leasingowe, opłatę wstępną oraz koszty eksploatacji dobra nabytego poprzez leasing. Kiedy upłynie już okres umowy, właściciel firmy ma prawo wykupić przedmiot leasingu, tak aby rzecz ta stała się formalnie jego własnością.

Do dóbr materialnych, które nabyć można z pomocą leasingu zliczamy: majątek ruchomy, zarówno nowy, jaki używany, środku lokomocji, maszyny, sprzęt elektroniczny, specjalistyczne urządzenia, wyposażenie biura oraz nieruchomości takie jak działki i budynki. Ten rodzaj leasingu, zwany operacyjnym znacznie bardziej opłaca się właścicielowi firmy, niż odmiana tej formy finansowej, nazywana leasingiem finansowym.

Na kredyt decyduje się w naszym kraju większość przedsiębiorców, niezależnie czy mowa tutaj o tych dopiero przecierających szlaki, czy obecnych już na rynku od lat. Mimo bogatej oferty bankowej odnalezienie odpowiednio uwarunkowanego kredytu jest zadaniem trudnym i uzależnionym od aktualnych potrzeb inwestycyjnych firmy. Istnieje kilka rodzajów kredytów w tym: obrotowe i inwestycyjne. W związku, z tym że ten pierwszy służy zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, to szerzej omówimy ten drugi.

Kredyt inwestycyjny przyznany może zostać na zakup środków trwałych, a także modernizację zakładu. Proces ubiegania się o tę konkretną formę finansowania jest skomplikowany, żmudny i może przysporzyć nam sporo stresu. Wynika to z faktu, iż zachodzi konieczność do przedstawienia dużej ilości dokumentów, opinii i zaświadczeń oraz oświadczeń mających uwiarygodnić kredytobiorcę w oczach banku. Wysokość przyznanej kwoty oraz czas spłaty zależny jest od zdolności kredytowej przedsiębiorcy określanej na podstawie dokumentów właśnie.

Jeśli mielibyśmy porównać leasing oraz kredyt, na wstępnie zaznaczyć trzeba, iż nie są to wyrażenia wymienne i nie stanowią dla siebie substytutów, ponieważ każdy z nich spełnia inną funkcję. Kredyty są zazwyczaj wyżej oprocentowane, widoczna jest również różnica w długości okresu finansowania. W przypadku kredytu jest on czasem dłuższy nawet o połowę.

Leasing nie wymaga tylu formalności związanych z przyznaniem finansowania, a procedury nie są aż tak restrykcyjne w kwestii przyznawania zdolności, jak w przypadku drugiej opcji. Jeśli chodzi o wysokość rat, czyli kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z finansowaniem to miesięczny koszt leasingu jest wyższy niż kredytu, ale za to spłata kredytu jest znacznie bardziej rozciągnięta w czasie.

Kredyt, czy leasing? To trudne jest pytanie. To jaką formę finansowania dla swojej firmy warunkuje mnóstwo czynników. Kredyt w określonych sytuacjach może okazać się bowiem lepszym rozwiązaniem niż modny i prostszy w kwestii formalności leasing.