Co to jest rzeczywista stopa oprocentowania?

W rożnego rodzaju ofertach instytucji finansowych często pojawia się skrót RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to jedna z informacji istotnych dla każdego pożyczającego pieniądze.

Znając wartość wskaźnika RRSO usług dostępnych na rynku finansowych łatwiej dokonać właściwego wyboru zadłużenia. RRSO to jednak informacja, która dość często nie wyróżnia się w opisie oferty. Wówczas kredytobiorca może zwróci uwagę wyłącznie na oprocentowanie długu i podjąć niewłaściwą decyzję. A zatem co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania czyli RRSO to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Pozwala ona klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz niebankowe instytucje pożyczkowe.

Wskaźnik ten oprócz oprocentowania uwzględnia także pozostałe koszty długu między innymi takie jak: prowizje, opłaty oraz koszty usług dodatkowych niezbędnych do jego uzyskania.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika, który pozwala na porównanie ofert instytucji pożyczających pieniądze. Co ciekawe koszt ten jest wyrażony jedną liczbą, dzięki temu porównanie wszelkich ofert jest zdecydowanie łatwiejsze. Warto zapamiętać, że im liczba ta jest większa, tym oferta droższa.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż roczna stopa oprocentowania informuje wyłącznie o oprocentowaniu kredytu. czyli kosztach odsetek. Klient, który chce wiedzieć, ile wyniesie łączne zobowiązanie finansowe wobec instytucji udzielającej pożyczki, powinien zwrócić uwagę w szczególności na RRSO.

Na łączny koszt zadłużenia ma wpływ nie tylko wysokość pożyczonej od banku kwoty i wartość RRSO. Istotny jest również harmonogram spłaty. Zaciągnięty dług spłacany w równych ratach zawsze jest droższy. Część kapitałowa jest w nim zwracana przez dłuży okres czasu, a zatem bank nalicza odsetki od wyższych podstaw niż w przypadku rat malejących.