Jak wyszukać firmę po numerze REGON

Główna fraza pozycjonowana: “Jak wyszukać firmę po numerze REGON”. minimum 3 razy w tekście.
frazy dodatkowe

  • wyszukanie firmy po Regonie
  • GUS
  • Regon wyszukiwanie

NR REGON co to takiego?

Numer REGON od strony prawnej co to takiego:
Wszyscy przedsiębiorcy działający w Polsce, bez względu na to, czy są wpisani do CEIDG (oraz spółki cywilne) lub do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), mają nadany indywidualny, niepowtarzalny numer REGON (rejestry REGON), będący zaliczany do tzw. Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej w Polsce. W praktyce urzędniczej jest to nadanie- unikatowego numeru statystycznego Twojej firmie, co więcej jest on nadawany całkowicie BEZPŁATNIE.

Numer REGON sprawdź to, dlaczego warto sprawdzić kontrahenta?

1 powód: Ponieważ wszelkie czynności polegające na sprawdzeniu kontrahenta przed podjęciem współpracy z nim mają za zadanie znacznie- ograniczyć ryzyko związane z późniejszym problemami finansowymi, a nawet utratą pieniędzy, kiedy Twój kontrahent okaże się niewypłacalny lub będzie on bankrutem, bądź po prostu okaże się nieuczciwym wspólnikiem w biznesie.

2 powód: Co więcej takie podejście z Twojej strony stawia Cię w dobrym świetle jako przedsiębiorcę. Tym samym wykazujesz przy tym własne zaangażowanie, a także staranność oraz skrupulatność w sprawie biznesowego prowadzenia własnej firmy.

Ponadto stawianie sprawy jasno i konkretnie jest oczywiste w interesach. Przede wszystkim pomaga później, np. w corocznym rozliczaniu się w Urzędzie Skarbowym. Wtedy to fiskus nie ma wątpliwości co do działalności Twojej oraz Twojego partnera biznesowego (obrót pieniędzmi, towarem itp.). Chodzi o staranność transakcji, będąca wykazana przed odpowiednim urzędem.

3 powód: W odpowiedzi na pytania: Jak wyszukać firmę po numerze REGON oraz dlaczego warto?
Musisz wiedzieć, iż szukając informacji o przedsiębiorcach, weryfikując ich numery NIP i REGON, możesz sprawdzić też, czy działalność gospodarcza nie została zlikwidowana bądź zawieszona. W informacjach o spółce cywilnej często potrzebujesz wydruku, aby móc go dołączyć do ewentualnego pozwu sądowego albo w sprawie postępowania administracyjnego.
REGON wyszukiwanie- jak sprawdzić?

Jak wyszukać firmę po numerze REGON?, -nawigowanie i poruszanie się po stronie www.

Kontrahenta możesz sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Znajduje się tam specjalna wyszukiwarka, przy jej pomocy podając (wpisując z klawiatury) numer REGON albo numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) przedsiębiorcy, możesz odnaleźć jego wpis do krajowego rejestru. Wystarczy, że przejdziesz (poprzez kliknięcia myszki w menu strony www) do odpowiedniej sekcji zakładki o nazwach: Rejestr REGON, Rejestr TERYT.

Patrz link:
GUS – sprawdź REGON

Wyszukanie firmy po REGONIE odbywa się poprzez sprawdzanie wszystkich pozycji w rejestrze, które opisują dany podmiot gospodarczy.
Wszystkie wpisy będące w bazie rządowego portalu są aktualne i są potwierdzeniem dokonania wpisu oraz są one stale (na bieżąco) aktualizowane przez urzędników państwowych – dot. wszelkich informacji w rejestrze REGON. Równocześnie dane te są honorowane przez wszystkie sądy i instytucje państwowe w Polsce oraz przez większość za granicą.
W czasie poszukiwań cennych informacji wystarczy, że do wyszukiwarki wpiszesz jedną z trzech danych: numer konta, NIP, czy REGON i zapoznasz się z danymi na temat Twojego kontrahenta
(firmy chcącej nawiązać współpracę z Twoim przedsiębiorstwem).

Uwaga! : Wydruk z potwierdzenie informacji zawartych w pobieranym wykazie jest również
ZA DARMO! Jednakże, jeżeli jako przedsiębiorca potrzebujesz wydruku z pieczątką (ze stemplem urzędniczym), wówczas urząd wyda Ci odpowiednie zaświadczenia w ciągu 7 dni, licząc to od dnia, kiedy złożyłeś wniosek.
Jakie rzeczy możesz odnaleźć REGON ?

W wyznaczonych sekcjach na stronie GUS-u, w REGON możesz znaleźć między innymi dane spółek cywilnych, których niestety nie odnajdziesz już w CEIDG (są tam tylko dane wspólników).

Jak wyszukać firmę po numerze REGON?:

W zakładce REGON został umieszczony m.in. wykaz podatników VAT – tzw. Biała lista (white list)- jest ona ważnym i istotnym narzędziem podczas weryfikacji statusu podatkowego kontrahenta.

Dodatkowo zawarte są w niej informacje tj.:

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • czy jest on obecnie czynnym podatnikiem VAT-u;
  • czy kontrahent był czynnym podatnikiem VAT w interesującym Cię okresie (wskazujesz tutaj konkretnie interesującą Ciebie datę);
  • aktualna data rejestracji Twojego parne ta biznesowego jako podatnika VAT;
  • ewentualnie: data oraz powód jego wykreślenia z rejestru albo powód odmowy przyjęcia rejestracji (jeżeli podmiot ten nie jest podatnikiem VAT czynnym);
  • numer rachunku bankowego zarejestrowany i potwierdzony przez samego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na który bezpiecznie wpłacisz wszelkie należności z tytułu obowiązków skarbowych, wynikających z prowadzenia przez Ciebie zarejestrowanej działalności gospodarczej;

NA KONIEC, równie niezwykle ważne:

Pamiętaj : Zawsze sprawdzaj, czy rachunki Twojego kontrahenta znajdują się w oficjalnym- wykazie.
Aczkolwiek dokonana wpłata kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza „Białej listy” naraża Cię, jako partnera biznesowego na ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, w ramach sprawy, za wszystkie jego zaległości podatkowe wynikające ze współpracy oraz podejmowanych wspólnych transakcji.
W razie rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, kluczowe zawsze jest przedstawienie dowodów na zachowanie przez Ciebie: wymaganej i należytej staranności w weryfikacji kontrahenta.
Zresztą możesz samemu, na przykład wydrukować dane z ”Białej listy” na dzień dokonania płatności i zachować na przyszłość.
Albowiem w biznesie od zawsze i na zawsze, dopóki go prowadzisz, lepiej jest dmuchać na zimno. Zaleca się to nawet przez pewien czas, po zakończeniu własnej działalności gospodarczej.

Zobacz też: https://pl.wikipedia.org/wiki/REGON