Co to jest profil inwestycyjny?

Pełne opanowanie inwestowania wymaga poświęcenia setek godzin na lekturę, słuchanie wypowiedzi praktyków i analizę case study. Nie każdy jednak może lub chce przeznaczyć tyle czasu na naukę. Dlatego banki mogą pomóc poprzez określenie profilu inwestycyjnego.

Co to dokładnie jest?

Najprościej rzecz ujmując, jest to punkt wyjścia do budowy strategii inwestycyjnej. Jego analiza odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem przygotowanych przez doświadczonych doradców inwestycyjnych ankiet, chociaż można określić go na osobistych spotkaniach z doradcą.

Jak przebiega określanie?

Jakie pytania zadaje się aspirującym inwestorom? Przede wszystkim o ilość oszczędności planowanych do przeznaczenia na inwestycje. Następnym kluczowym pytaniem są zakładane cele. W oparciu o ich szczegółowy opis doradca lub przygotowana przez niego ankieta jest w stanie określić, jaka część oszczędności powinna zostać przeznaczona na tak zwane aktywa bezpieczne, które nie wiążą się z poważniejszym ryzykiem, oraz aktywa ryzykowne, które mogą co prawda przynieść zysk, ale mogą także przynieść bardzo niemiłe zaskoczenie.

Nie bez znaczenia pozostaje wiedza kandydata do miana inwestora. Ta również jest badana. Szczególny nacisk kładzie się na znajomość rynków finansowych oraz rodzajów aktyw. Nie bez znaczenia pozostaje też dotychczasowe doświadczenie w inwestowaniu, dzięki któremu można zanalizować popełnione błędy i uniknąć ich w przyszłości.

Jakie są wyniki analizy?

Wyróżniamy kilka profili inwestycyjnych. Typy inwestorów dzieli się przeważnie według poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego. Poziom tejże akceptacji pozwala zaś na dobranie odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Tak oto wyróżniamy na przykład strategię zachowania kapitału (skupiona na przechowaniu wartości włożonej kwoty), stabilnego wzrostu czy agresywną (skoncentrowana na wysokich efektach, związana z poważnym ryzykiem).

Podsumowanie

Podsumowując, jest to pierwszy krok do skutecznego inwestowania swoich pieniędzy. Polega on na wnikliwym zbadaniu możliwości i preferencji, na podstawie których specjaliści określą najlepszą strategię do określonych celów.