Autorytet szefa – z czego to wynika?

W dzisiejszym świecie dynamicznego rozwoju dystans między kierownictwem a pracownikami uległ skróceniu. Mimo tego, że kontakt między współpracownikami jest ułatwiony, nawet między tymi, którzy są oddaleni kilkadziesiąt kilometrów, utrzymanie dobrych relacji i budowanie autorytetu zawsze napotka jakieś trudności.

W literaturze spotyka się wiele różnych definicji tego pojęcia. Według jednej z nich definicji autorytetem jest możliwość posiadania i sprawowania władzy, a w konsekwencji dysponowania wartościami moralnymi, wiedzą i stanowiskami.

Jego budowanie jest procesem ciągłym, wymagającym dużego zaangażowania zarówno ze strony kierownika jak i pracowników. Sposobów na budowanie autorytetu w miejscu pracy jest sporo. A zatem z czego wynika autorytet szefa?

Jednym z takich elementów jest profesjonalizm. Wymienia się tutaj wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Wartości te wchodzą w skład autorytetu nieformalnego, co jest podstawą do budowania zaufania między pracownikami.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że nie należy przesadzać z demonstrowaniem umiejętności lub wiedzy. Może to bowiem zostać odebrane jako zarozumiałość. Tym samym szef oddali się od pracowników i zarazem osłabi spójność zespołu.

Niezwykle istotnym elementem zbudowania autorytetu przez szefa jest umiejętność komunikowania. Utrzymywanie dobrych relacji wśród załogi ułatwia przepływ informacji i wszelkie zadania do wykonania przez zespół stają się oczywiste. W miejscu pracy panują wówczas stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Ponadto czynnikiem wpływającym na autorytet każdego szefa jest empatia, która w tej sytuacja rozumiana jako umiejętność współodczuwania sytuacji innych pracowników, mając równocześnie na uwadze realizację celów firmy. Empatyczny szef stanie się autorytetem, jeśli będzie rozumiał problemy podwładnych, udzielał im rad i zawsze pomoże rozwiązywać problemy.

Z kolei zaś silna osobowość, czyli odporność na stres, umiejętność kierowania zespołem, metody motywowania do pracy, profesjonalizm mają wpływ na to, iż pracownicy chcą się identyfikować z celami firmy a cała organizacja odnosi sukces.