Czym jest zasada czystego ekranu w praktyce?

Zasada czystego ekranu jest banalna w jej wdrożeniu i możliwa do zastosowania niemal w każdych warunkach, w pracy lub w domu. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej, na czym dokładniej ta zasada polega?

ZASADA CZYSTEGO EKRANU, CO TO TAKIEGO ORAZ JAK WCIELIĆ JĄ W ŻYCIE?

Zasada czystego ekranu ma na celu ochronę danych przechowywanych na komputerze przed dostępem nieuprawnionych do nich osób.
Każdy może ją zastosować i wykorzystać w codziennym korzystaniu ze sprzętu komputerowego dla zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych, nawet komputerowy laik.

W tej metodyce postępowania chodzi przede wszystkim o to, aby komputer, z którego korzystamy na co dzień, miał on skonfigurowany wygaszacz ekranu. Zostaje on zawsze automatycznie aktywowany przez system operacyjny, tylko ten podczas wykryje bezczynność w wykonywanych zadaniach ze strony użytkownika.

Przykładowo wygaszacz monitora może zostać uruchomiony po upłynięciu 5, 10,15, 20 minut itd. Po powrocie na stanowisko pracy musimy poruszyć myszką komputerową lub naciśnięciu dowolnego klawisza na klawiaturze, ekran wybudzony z uśpienia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że po ponownym ożywieniu się pulpitu, system powinien być skonfigurowany tak, żeby za pomocą odpowiedniego komunikatu poprosić nas o ponowne wprowadzenie hasła. Jego powtórne podanie umożliwi zalogowanie się na komputer oraz kontynuowanie dalszej na danych zawartych w systemie operacyjnym. Przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakim jest ograniczanie dostępu do sprzętu podczas naszej nieobecności. Głównie chodzi w tym o to, by w czasie nieobecności pracownika przy stanowisku komputerowym, na monitorze nie były wyświetlane żadne chronione dane. Informacje, które mogłyby zostać wykorzystane przez nieuprawnione do tego celu osoby trzecie.

ZALECANY AWARYJNY SPOSÓB POSTĘPOWANIU, ZAMIAST ZASADY CZYSTEGO EKRANU- PLAN B, JAKI?

Jeżeli z jakichś powodów nie chcemy korzystać z wygaszacza ekranu, możemy skorzystać innego sposobu wylogowanie się z systemu po każdym opuszczeniu stanowiska komputerowego. Dobrze przyjętą i spotkaną praktyką pośród wielu firm w ograniczaniu dostępu do danych przypadkowym osobom jest po prostu wylogowanie się ze swojego konta przy pomocy klawiatury komputerowej. Należy to czynić zawsze przed opuszczeniem miejsca pracy. Na przykład, kiedy idziemy na przerwę śniadaniową albo wiemy, że przez jakiś czas będziemy przebywać poza siedzibą firmy.

Najprościej możemy to zrobić przy użyciu kombinacji klawiszy na klawiaturze komputerowej, w tym celu musimy nacisnąć po kolei klawisze “Windows” + “L”.

Właściwie dobrze jest wyrobić i przyswoić sobie na stałe, te dwa opisane powyżej. Stoją one na straży bezpieczeństwa danych firmowych. Im szybciej je wdrożymy, tym łatwiej zaczniemy je przestrzegać i wykorzystywać w pracy. W pełnym znaczeniu tego wyrażenia “w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji” panujących w danym miejscu.