Jakie są najważniejsze osoby w firmie?

Im większa firma, tym bardziej złożona hierarchia. Jednak każda hierarchia ma swój szczyt. Zobacz, jakie są najważniejsze osoby w firmie.

Właściciel
Nic szczególnie odkrywczego. Właściciel kieruje całą firmą, czasem powierza jej prowadzenie kadrze zarządzającej. Jednak wciąż jest niekwestionowanym liderem. To do niego należy pierwsze i ostatnie słowo.

Rada nadzorcza

W spółkach akcyjnych jest to najwyższy organ, powoływany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. To do niej należy nadzór nad działalnością spółki i egzekwowanie postanowień zgromadzenia. Mimo wysokiej pozycji jest ono podległe szerokiemu zgromadzeniu, które szczegółowo rozlicza je z działań.

Kierownicy działów

W firmie występują rozmaite działy, które jako osobne części pracują na całość zwaną firmą. Na czele każdego działu stoi kierownik (nazewnictwo może oczywiście być różne). To on zarządza jego działalnością, dba o poprawne wykonywanie zadań czy ich rozdzielenie. W najważniejszych projektach działu bierze udział jako najbardziej doświadczony specjalista w całym dziale.

CEO

Skrót często używany, bardzo rzadko rozwijany. Chief Executive Officer to nikt inny jak dyrektor zarządzający czy też generalny. Do jego zadań należy przewodniczenie zarządowi, zapewnianie stabilności i sprawności jego działania.

Key Account Manager

To kierownik do spraw opieki nad kluczowymi klientami. Od niego zależy ich satysfakcja i ewentualna decyzja o związaniu się z firmą na dłużej. Odpowiada on za relacje, raportowanie działań firmy czy reprezentowanie firmy przed klientem. Często jest on jedyną osobą z firmy, z którą kluczowy klient ma bezpośrednia styczność.

Dyrektorzy

Odpowiadają oni za wyznaczone przez zarząd strategie w różnych dziedzinach. Tak oto dyrektor finansowy będzie realizował politykę wydatków i inwestycji, a dyrektor marketingu za promocję firmy i jej produktów czy też usług. Są oni bezpośrednimi podwładnymi zarządu.

W różnych firmach obowiązuje najróżniejsze nazewnictwo. Szczególnie korporacje cechuje kreatywność w nazywaniu tych samych stanowisk w różny sposób. Jednak istota działalności poszczególnych osób pozostaje taka sama.